domingo, 3 de novembro de 2013

Kvar grandaj popoloj / Quatro Grandes povos

Kvar grandaj popoloj 
Teksante la saktan himnon de siaj rememoroj, la rasoj de Adamo havis neprecizan ideon pri sia antaŭa situacio.
La tradicioj pri la perdita paradizo iris de generacioj al generacioj, ĝis ili restis skribitaj sur la paĝoj de la Biblio.   
Tiuj defalintaj kaj ekzilitaj estaĵoj, laŭ la maniero de siaj pasintaj vivoj en la distanca mondo de Kapelo, dum la sinsekvo de la jaroj, kuniĝis en kvar grandajn grupojn, kiuj poste fiksiĝis inter la plej antikvaj popoloj, laŭ la similaĵoj de sento kaj lingvo, kiuj asociis ilin en la konstelacio de Koĉero.
Ree kunigite en la daŭro de la Tempo, ili tiel formis la grupon da Arjoj, la civilizacion de Egiptujo, la popolon de Izraelo kaj la kastojn de Hindujo.
De la Arjoj devenas la plimulto de la blankaj popoloj de la hindeŭropa familio; sed al tiu devenintaro estas necese alkalkuli la Latinojn, la Keltojn, la Grekojn, krom ankaŭ la Ĝermanoj kaj la Slavoj.
La kvar grandaj amasoj da ekzilitoj estis la antaŭuloj de la tuta organizo de la estontaj civilizacioj, alportante multe da bonoj en la sinon de la flava kaj nigra rasoj, jam ekzistantaj.
Estas tre interesa la studo de ilia konduto tra la Historio. Per tiu studo estas eble ekzameniĝi la eraroj kaj virtoj, kiujn ili alportis el sia malproksima paradizo, kaj ankaŭ la antagonismoj kaj idiosinkrazioj propraj al ĉiu el ili.
Libro: Sur Vojo al la Lumo.
Emmanuel / Chico Xavier.
Quatro Grandes povos
As raças adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências. As tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações, até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia.
Aqueles seres decaídos e degradados, a maneira de suas vidas passadas no mundo distante da Capela, com o transcurso dos anos reuniram-se em quatro grandes grupos que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do Cocheiro. Unidos, novamente, na esteira do Tempo, formaram desse modo o grupo dos árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia.
Dos árias descende a maioria dos povos brancos da família indo-europeia; nessa descendência, porém, é necessário incluir os latinos, os celtas e os gregos, além dos germanos e dos eslavos.
As quatro grandes massas de degredados formaram os pródromos de toda a organização das civilizações futuras, introduzindo os mais largos benefícios no seio da raça amarela e da raça negra, que já existiam.
É de grande interesse o estudo de sua movimentação no curso da História. Através dessa análise, é possível examinarem-se os defeitos e virtudes que trouxeram do seu paraíso longínquo, bem como os antagonismos e idiossincrasias peculiares a cada qual.
Livro: A Caminho da Luz.
Emmanuel / Chico Xavier.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita