sexta-feira, 22 de novembro de 2013

La Egiptoj / OS EGÍPCIOS

La Egiptoj
El la Spiritoj ekzilitaj sur la Teron, tiuj, kiuj konsistigas la egiptan civilizacion, estis la plej multe distingiĝintaj en la praktikado de la Bono kaj en la kulto por la Vero.
Cetere estas necese konsideri, ke ili estis tiuj, kiuj malpli da ŝuldoj posedis antaŭ la tribunalo de la dia justeco. Pro siaj grandaj moralaj kapitaloj, ili konservis en sia interno ian pli vivan rememoron pri siaj spertoj, en sia malproksima patrujo. Unu sola deziro ilin regis, nome diligente labori por iun tagon reveni en siajn brilegajn penatojn. Ia torturanta resopiro pri la ĉielo estis la bazo de ĉiuj iliaj religiaj organizoj. En nenia civilizacio de la Tero la kulto por la morto estis tiel alte elvolviĝinta. En ĉiuj koroj loĝis la dezirego reveni al la fora planedo, al kiu ili sentis sin ligitaj per la plej sankta amo. Tiu estis la motivo, kial, reprezentante unu el la plej progresintaj civilizacioj de ĉiuj tempoj, la valoroj de la antikva Egiptujo malaperis por ĉiam de sur nia tuŝebla planedo. Post kiam ili ĉiamigis per la Piramidoj siajn modernajn konojn, ĉiuj Spiritoj de tiu afrika regiono revenis sur sian astran patrujon.
Libro: Sur Vojo al la Lumo.
Emmanuel / Chico Xavier.
OS EGÍPCIOS
Dentre os Espíritos degredados na Terra, os que constituíram a civilização egípcia foram os que mais se destacavam na prática do Bem e no culto da Verdade.
Aliás, importa considerar que eram eles os que menos débitos possuíam perante o tribunal da Justiça Divina. Em razão dos seus elevados patrimônios morais, guardaram no íntimo uma lembrança mais viva das experiências de sua pátria distante. Um único desejo os animava, que era trabalhar devotadamente para regressar, um dia, aos seus penates resplandecentes. Uma saudade torturante do céu foi a base de todas as suas organizações religiosas. Em nenhuma civilização da Terra o culto da morte foi tão altamente desenvolvido. Em todos os corações morava a ansiedade de voltar ao orbe distante, ao qual se sentiam presos pelos mais santos afetos. Foi por esse motivo que, representando uma das mais belas e adiantadas civilizações de todos os tempos, as expressões do antigo Egito desapareceram para sempre do plano tangível do planeta. Depois de perpetuarem nas Pirâmides os seus avançados conhecimentos, todos os Espíritos daquela região africana regressaram à pátria sideral.
Livro: A Caminho da Luz.
Emmanuel / Chico Xavier.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita