domingo, 20 de julho de 2014

Elekto de Izraelo / A ESCOLHA DE ISRAEL

Elekto de Izraelo
En la regno de Izraelo sekvis unu alian la triboj kaj la senditoj de la Sinjoro. Ĉiuj iliaj vojoj en la mondo estas plenaj de profetaj kaj konsolaj voĉoj pri Tiu, kiu venos en la mondon por esti glorata kiel la Ŝafido de Dio.
En tiu jarcento renoviĝas la profetaĵoj kaj ĉiu templo atendas la ordonparolon de la ĉieloj, pere de la Savonto de la Mondo. La leĝistoj en la templo de Jerusalemo respekte interparolas pri la Dia Misiisto; ili en sia fiera vantamo atendas Lin en lia venka ĉaro, ke Li anoncu al ĉiuj homoj la superecon de Izraelo kaj realigu ĉiujn miraklojn kaj mirindaĵojn.
Kaj rememorante tiujn notojn de la historio, ni kompreneble devas demandi pri la kialo de tiu prefero de Jesuo por la genealogia arbo de Davido, por doni al la homaro siajn diajn lecionojn; sed la logiko mem faras nin rekoni, ke el ĉiuj tiamaj popoloj Izraelo estis la plej kredema kaj ankaŭ la plej suferanta, pro sia ekskluzivema kaj fiera vantamo. “Kaj al kiu multo estas donita, el tiu estos multo postulata”, kaj la izraelidoj multon ricevis de la Supro rilate fidon, kaj estis juste, ke oni postulis de ili la saman gradon de kompreno rilate humilecon kaj amon.
Libro: Sur Vojo al la Lumo.
Emmanuel / Chico Xavier.
A ESCOLHA DE ISRAEL
No reino de Israel sucederam-se as tribos e os enviados do Senhor. Todos os seus caminhos no mundo estão cheios de vozes proféticas e consoladoras, acerca d’Aquele que ao mundo viria para ser glorificado como o Cordeiro de Deus.
A cada século renovam-se as profecias e cada templo espera a palavra de ordem dos Céus, através do Salvador do Mundo. Os doutores da Lei, no templo de Jerusalém, confabulam, respeitosos, sobre o Divino Missionário; na sua vaidade orgulhosa esperavam-no no seu carro vitorioso, para proclamar a todas as gentes a superioridade de Israel e operar todos os milagres e prodígios.
E, recordando esses apontamentos da história, somos naturalmente levados a perguntar o porquê da preferência de Jesus pela árvore de David, para levar a efeito as suas divinas lições à Humanidade; mas a própria lógica nos faz reconhecer que, de todos os povos de então, sendo Israel o mais crente, era também o mais necessitado, dada a sua vaidade exclusivista e pretensiosa “Muito se pedirá de quem muito haja recebido”, e os israelitas haviam conquistado muito, do Alto, em matéria de fé, sendo justo que se lhes exigisse um grau correspondente de compreensão, em matéria de humildade e de amor.
Livro: A Caminho da Luz.
Emmanuel / Chico Xavier.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita