quarta-feira, 2 de julho de 2014

Judismo kaj Kristanismo / O JUDAÍSMO E O CRISTIANISMO

Judismo kaj Kristanismo
Studante la historion de la izraelida popolo, oni rimarkas, ke la Malnova Testamento estas ia sekreta sciaro de la inicitoj de la juda popolo, kaj ke nur la grandaj majstroj de tiu raso povis fidele interpreti ĝin, en la foraj epokoj.
Eminentaj francaj spiritualistoj, en ĉi tiuj lastaj tempoj, penis penetri en ĝiajn mallumajn sekretojn kaj tamen proksimiĝinte al la realeco rilate la interpretojn, ne estis eble al ili solvi la multajn problemojn, kiujn naskas ĝiaj esprimoj. Tiuj libroj de la izraelidaj profetoj estas saturitaj de enigmaj kaj simbolaj vortoj, prezentante monumenton parte deĉifrita de la sekreta scienco de la hebreoj. Sed, malgraŭ ĝia sfinksa mieno, ĝi en sia tuto estas poemo de eternaj lumoj. Kun tiu sama nedetruebla ĉarmo je kredo kaj beleco ĝiaj himnoj de amo kaj espero venkis ĉiujn tempojn. Ĝuste tial, flanke de la Evangelio, la Malnova Testamento enhavas senmortajn lumojn por la spirita vidkapablo de ĉiuj koroj. Iu perfekta ligilo kunigas la du Leĝojn, kiuj estas du malsamaj stadioj de la homa progreso. Moseo, per la kruda esprimo de sia primitiva parolo, ricevas el la spirita mondo la bazajn leĝojn de Sinajo, konstruante tiamaniere la grandan fundamenton de la morala perfektiĝo de la mondo; kaj Jesuo sur Taboro instruas la homaron ellasi el la ombroj sur la Tero sian dian flugon en la lumojn de la ĉielo.
         Libro: Sur Vojo al la Lumo.
 Emmanuel / Chico Xavier.
O JUDAÍSMO E O CRISTIANISMO
Estudando-se a trajetória do povo israelita, verifica-se que o Antigo Testamento é um repositório de conhecimentos secretos, dos iniciados do povo judeu, e que somente os grandes mestres da raça poderiam interpretá-lo fielmente, nas épocas mais remotas.
Eminentes espiritualistas franceses, nestes últimos tempos, procuraram penetrar os seus obscuros segredos e, todavia, aproximando-se da realidade com referência às interpretações, não lhes foi possível solucionar os vastos problemas que as suas expressões oferecem. Os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Contudo, e não obstante a sua feição esfingética, é no conjunto um poema de eternas claridades. Seus cânticos de amor e de esperança atravessam as eras com o mesmo sabor indestrutível de crença e de beleza. É por isso que, a par do Evangelho, está o Velho Testamento tocado de clarões imortais, para a visão espiritual de todos os corações. Uma perfeita conexão reúne as duas Leis, que representam duas etapas diferentes do progresso humano. Moisés, com a expressão rude da sua palavra primitiva, recebe do mundo espiritual as leis básicas do Sinai, construindo desse modo o grande alicerce do aperfeiçoamento moral do mundo; e Jesus, no Tabor, ensina a Humanidade a desferir, das sombras da Terra, o seu voo divino para as luzes do Céu.
Livro: A Caminho da Luz.
Emmanuel / Chico Xavier.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita