domingo, 22 de dezembro de 2013

La kulto por la morto kaj la metempsikozo / O Culto da Morte e a Metempsicose

La kulto por la morto kaj la metempsikozo
Unu el la ĉefaj trajtoj de tiu granda popolo estis ĝia insista kaj konstanta zorgo pri la Morto. Ĝia vivo estis nur ia klopodo por bone morti. Ĝiaj papirusoj kaj freskoj estas plenaj de konsolantaj misteroj pri la transtombo.
Tio estas komprenebla. Tiu granda popolo de la faraonoj konservis la rememoron pri sia dolora ekzilo sur la malluman surfacon de nia tera mondo. Kaj tia humiligo tiom doloris ĝin, ke el la rememoro pri sia pasinteco ĝi kreis la teorion pri la metempsikozo, kredante, ke la animo de homo povas reveni en la korpon de ia senraciulo, laŭ puna ordono de la dioj. La metempsikozo estis frukto de ĝia amara impreso pri la al ĝi trudita peniga ekzilo sur la teran medion.
Tial oni elpensis ian serion da ritoj kaj ceremonioj por soleni la revenon de siaj fratoj al la spirita patrujo. La misteroj de Izisa kaj Oziriso estis nenio alia, ol simboloj pri la spiritaj fortoj direktantaj la fenomenojn de la morto.
Libro: Sur vojo al la Lumo.
Emmanuel / Chico Xavier.
O CULTO DA MORTE E A METEMPSICOSE
Um dos traços essenciais desse grande povo foi a preocupação insistente e constante da morte. A sua vida era apenas um esforço para bem morrer. Seus papiros e afrescos estão cheios dos consoladores mistérios do além-túmulo.
Era natural. O grande povo dos faraós guardava a reminiscência do seu doloroso degredo na face obscura do mundo terreno. E tanto lhe doía semelhante humilhação, que, na lembrança do pretérito, criou a teoria da metempsicose, acreditando que a alma de um homem podia regressar ao corpo de um irracional, por determinação punitiva dos deuses. A metempsicose era o fruto da sua amarga impressão, a respeito do exílio penoso que lhe fora infligido no ambiente terrestre.
Inventou-se, desse modo, uma série de rituais e cerimônias para solenizar o regresso dos seus irmãos à pátria espiritual. Os mistérios de Ísis e Osíris mais não eram que símbolos das forças espirituais que presidem aos fenômenos da morte.
Livro: A Caminho da Luz.
Emmanuel / Chico Xavier.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita