quinta-feira, 19 de dezembro de 2013

Tagoj de sensencaĵo / Dias de insensatez

En ĉiu loko ruzeco, perforto kaj krimo prezentiĝas kiel venkinto. Ĉi tiuj estas la tagoj de sensencaĵo kaj projektoj por la malbono.
Certe estas amaso da minaca frenezeco.
Tamen neniam ekzistis sur la Tero tiom da amo kaj boneco.
Oni diskonigas pli la malfeliĉegon ol la abnegacion, la skandalon ol la saĝon. Tamen, estas nenombreblaj personoj, kiuj kredas kaj laboras por la proksimulo, impulsante la Eraon de la feliĉo.
Vin kunigu al tiuj anonimaj herooj de la Bono, kaj projektu la homon, helpante lin esti libera kaj feliĉega.
Libro: Vivo Feliĉa.
Joanna de Ângelis / Divaldo Franco.
Em toda parte a astúcia, a violência e o crime se apresentam vitoriosos. Estes são dias de insensatez e cálculo para o mal.
Certamente há uma avalanche de loucura ameaçadora.
Jamais, houve, no entanto, na Terra, tanto amor e tanta bondade.
Veicula-se mais a calamidade do que a renúncia, o escândalo do que o bom senso. Todavia, há inumeráveis pessoas que acreditam e trabalham pelo seu próximo, promovendo a Era da felicidade.
Une-te a estes heróis anônimos do bem e projeta o homem, ajudando-o a ser livre e ditoso.
Livro: Vida Feliz.
Joanna de Ângelis / Divaldo Franco.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita