domingo, 8 de dezembro de 2013

La simbola politeismo / O Politeísmo Simbólico

La simbola politeismo
En la esoterismaj rondoj, kie aŭdiĝis la saĝa parolo de la tiamaj grandaj majstroj, oni sciis pri la ekzisto de Dio Unika kaj Absoluta, Patro de ĉiuj homoj kaj Providenco de ĉiuj estaĵoj, sed la sacerdotoj ankaŭ konis la funkcion de la Spiritoj senditaj de Jesuo por la plenumado de ĉiuj fizikaj kaj sociaj leĝoj de nia planedo, pro siaj antaŭaj spertoj.
El tiu kaŝita kunvenejo por sekretaj instruoj, tiam venis la politeisma ideo pri nombraj dioj, kiuj estus mastroj de la Tero kaj de la ĉielo, de la homo kaj de la Naturo.
La homamasoj postulis tiun simbolan politeismon por la grandaj eksteraj festoj de la religio.
La tiamaj sacerdotoj jam konis tiun malfortaĵon de la junaj animoj de ĉiuj tempoj, kontentigante ilin per la ekzoteraj esprimoj de siaj plej altaj lecionoj.
El tiu penso honori la nevideblajn fortojn, kiuj kontrolas la naturajn fenomenojn, naskiĝis la mitologio de Grekujo ĉe la aromo de la arboj kaj ĉe la sono de la fluto de la paŝtistoj en konstanta kontakto kun la Naturo, nomante ilin dioj por la spirito de la homamasoj.
Libro: Sur vojo al la Lumo.
Emmanuel / Chico Xavier.
O Politeísmo Simbólico
Nos círculos esotéricos, onde pontificava a palavra esclarecida dos grandes mestres de então, sabia-se da existência do Deus Único e Absoluto, Pai de todas as criaturas e Providência de todos os seres, mas os sacerdotes conheciam, igualmente, a função dos Espíritos prepostos de Jesus, na execução de todas as leis físicas e sociais da existência planetária, em virtude das suas experiências pregressas.
Desse ambiente reservado de ensinamentos ocultos, partiu, então, a ideia politeísta dos numerosos deuses, que seriam os senhores da Terra e do Céu, do Homem e da Natureza.
As massas requeriam esse politeísmo simbólico, nas grandes festividades exteriores da religião. Já os sacerdotes da época conheciam essa fraqueza das almas jovens, de todos os tempos, satisfazendo-as com as expressões esotéricas de suas lições sublimadas.
Dessa ideia de homenagear as forças invisíveis que controlam os fenômenos naturais, classificando-as para o espírito das massas, na categoria dos deuses, é que nasceu a mitologia da Grécia, ao perfume das árvores e ao som das flautas dos pastores, em contato permanente com a Natureza.
Livro: A Caminho da Luz.
Emmanuel / Chico Xavier.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita