domingo, 15 de dezembro de 2013

PATRO NIA - Valdomiro Lorenz

Patro nia, kiu estas  
Vi en alta la ĉielo, 
sed al ni Vin manifestas 
en la Bono, Ver’ kaj Belo: 

Estu sankta Via Nomo; 
Via Regno al ni venu: 
Viajn Leĝojn ĉiu homo 
kun fidel’ obei penu. 

Estu Via Vol’ farata 
de estuloj ĉiuj teraj, 
kiel estas plenumata 
ĝi en mondoj la eteraj. 

Nian panon al ni donu, 
Patro, nun kaj ĉiujn tagojn. 
Niajn ŝuldojn Vi pardonu, 
ĉiujn niajn malbonagojn. 

Car ni al ŝuldantoj niaj 
ankaŭ el la kor’ pardonas, 
kiel al kredantoj piaj 
ĉiam fari Vi ordonas. 

Via Mano nin protektu, 
kiam nin atakas tentoj. 
Al la Bono nin direktu, 
ke ne peku niaj sentoj. 

Estu bonaj niaj pensoj, 
niaj agoj, niaj vortoj: 
ne delogu nin la sensoj, 
gvidu nin Spiritaj Fortoj. 

FRANCISKO VALDOMIRO LORENZ
Libro: Mediuma Poemaro.
Porto Carreiro Neto

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita